fbpx

ทำไมจึงต้องเป็น RIS Swiss Section

เพราะเราเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯที่เปิดสอนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาเยอรมันอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ชั้นก่อนวัยเรียนไปจนถึงระดับมัธยมปลายเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย

เราจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าถึง…

 • การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรีย
 • เข้าสู่ระบบการศึกษาทวิภาคีที่ไม่ใช่แค่เชิงวิชาการ แต่ได้รับการยกย่องและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วโลก
 • มุ่งสู่เครือข่ายสาขาอาชีพที่น่าสนใจที่สุดของโลก

หลักสูตรหลายภาษาของทางโรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันอีกด้วย

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

 • ยึดมั่นในคุณค่าของเอกลักษณ์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และออสเตรีย
 • เรียนรู้ด้วยสมอง สองมือ และหัวใจ
 • การศึกษาอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายทางภาษา การพัฒนาการสอนแบบองค์รวม ปัจเจกบุคคลและในรูปแบบบูรณาการ
 • เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ทุกคนคือครอบครัวแห่งการเรียนรู้ เรามองเห็นคุณค่าและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างท้าทายและทั่วถึง
 • นักเรียนแต่ละคนได้รับความเอาใจใส่จากคุณครูผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลของโรงเรียน

 • ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506
 • โรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นองค์กรซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร ในสังกัดโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
 • ภายใต้หน่วยงานที่สนับสนุนและผู้ถือกรรมสิทธิ์: 
  Swiss Educational Association (SEA)
 • นักเรียนทั้งหมดจำนวน 275
  • สวิส: 18%
  • เยอรมัน: 39%
  • ไทย: 35%
  • อื่นๆ: 8%
 • คุณครูทั้งหมดจำนวน 50 คน
  รวมทั้งสิ้น 33 สัญชาติ

องค์กรการรับรองคุณภาพทางการศึกษา

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • กระทรวงมหาดไทยของสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ (EDI)
 • สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (BAK)
 • สมาคมการศึกษาสวิสสแห่งกรุงเทพฯ
 • หลักสูตรการเรียนการสอนจากรัฐลูเซิร์น
 • สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำกรุงเทพฯ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 • หน่วยงานกลางสำหรับโรงเรียนภาษาเยอรมันในต่างประเทศ (ZfA)
 • Bund-Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im Ausland(BLASchA)
 • Kultusministerkonferenz (KMK)
 • สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำกรุงเทพฯ

ประเทศไทย

 • สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT)
 • โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS)

สถานที่ตั้ง

 • ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ
 • ใกล้สนามบินเพียง 30 นาที
 • การเดินทางมาโรงเรียนสะดวก ซึ่งสามารถเชื่อมต่อจากเมืองชั้นในได้ด้วย
  -รถไฟฟ้า หรือ MRT สายใหม่ (“สายสีชมพู”) ซึ่งมีโครงการคาดว่าแล้วจะเสร็จภายในปี 2565 นี้
  – รถโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทมนตรีทรานสปอร์ต บริการปลอดภัยและสะดวกสบาย
 • ใกล้ที่พักอาศัย หมู่บ้านเพอร์เฟค เพลส
 • มีบริการหอพักสำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
 • อยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอล 18 สนาม
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา: สนามฟุตบอล 4 สนาม สระว่ายน้ำ 2 สระ สนามเทนนิส 2 สนาม และอื่นๆอีกมากมาย

School System

เตรียมอนุบาล

 • เรียนรู้การเริ่มต้นชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข
 • เด็กได้เรียนรู้การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • เรียนรู้และซึมซับภาษาเยอรมันสำหรับผู้เรียนวัยเยาว์
 • สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์
 • จัดกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 10 คน
 • ดูแลและใส่ใจดั่งคนในครอบครัว

อายุขั้นต่ำ → 1.5 ปีเป็นต้นไป

อนุบาล

 • ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและอารมณ์: การขัดเกลาทางสังคม ความมั่นใจในตนเอง
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก
 • สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์
 • สร้างความรู้และความเข้าใจ ทันต่อโลก
 • เลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัย
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ งานฝีมือ และดนตรี
 • เน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน

อายุขั้นต่ำ → 3 ปีเป็นต้นไป

ชั้นเตรียมพื้นฐาน

 • สร้างความสมดุลระหว่างความสามารถทางศิลปะและทางสติปัญญา
 • เปลี่ยนจากชั้นอนุบาลไปเป็นประถมศึกษาได้อย่างราบรื่น
 • 30 คาบเรียนต่อสัปดาห์
 • อายุตั้งแต่ 5 ปี ถึง 6 ปี
 • พัฒนาและส่งเสริมความถนัดของเด็กแต่ละคน

อายุขั้นต่ำ → 5 ปีเป็นต้นไป

ประถมศึกษา(เกรด1-6)

 • พัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนอย่างเต็มที่
 • พัฒนาความสามารถทางภาษาอย่างเข้มข้น
 • มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบพิเศษ
 • เรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ เกรด 6 เป็นต้นไป
 • หลักสูตรเสริมช่วงบ่ายที่หลากหลาย

อายุขั้นต่ำ → 6 ปีหรือเกรด 1 เป็นต้นไป

ระดับมัธยมศึกษา(เกรด7-12)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "Untergymnasium" (เกรด 7-10)

 • German Hauptschulabschluss
 • German Realschulabschluss
 • ฝึกงานเมื่อถึงเกรด 9
 • สาขาวิชามีความหลากหลาย
 • มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบพิเศษที่ครอบคลุม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Obergymnasium” (เกรด 11 / 12)

 • หลักสูตรสวิสมาทูล่าสองภาษา (Swiss Matura)
 • หลักสูตรครอบคลุม กว้างขวาง และสมดุล
 • สามารถเลือกความถนัดได้: วิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือภาษาศาสตร์
 • สารานุกรมมาทูล่าสำหรับเกรด 12
 • สอนเป็นภาษาอังกฤษมากถึง 6 วิชา
 • ประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับตามมาตราฐานในระดับสากล
 • สามารถเทียบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และออสเตรียได้
 • สร้างความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การทำงาน

ยืดหยุ่น คล่องตัวและปลอดภัย

 • มีความคล่องตัว ในการเรียนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว       พร้อมทั้งมีการสนับสนุนและหาทางออกที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนแต่ละคน รวมถึงครอบครัวของนักเรียนด้วย
 • กลุ่มพัฒนาการเรียนการสอนและคณะครูด้านการปฏิบัติการ สามารถทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนทุกช่วงวัย
 • การจัดการสอบเพื่อจบการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสวิสและเยอรมัน

ด้วยความภาคภูมิใจ เราเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติจากทั้งหมดสิบสองแห่งแรก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยที่โรงเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานี้

เงื่อนไขการสมัครและขั้นตอนการสมัคร

Language Requirements

Entry Level CEFR* or equivalent
Grade 1
A1 (Novice)
Grade 5
A2 (Beginner)
Grade 7
B1 (Intermediate)
Grade 9
B2 (Independent + Fluent)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทางออนไลน์
 2. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อคุณเพื่อนัดหมาย
  • เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน (หากมีความประสงค์)
  • นัดสัมภาษณ์พูดคุยกับหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา หรือ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา (ได้ทั้งทางออนไลน์หรือนัดพบที่โรงเรียน)
  • ทดลองเรียน (หากมีความประสงค์)
 3. ทางโรงเรียนจะตอบรับเพื่อยืนยันคุณสมบัติของบุตรหลานของท่านผ่านทางจดหมายตอบรับพร้อมกับใบแจ้งยอดค่าเล่าเรียน
 4. ลงทะเบียนแบบฟอร์มออนไลน์พร้อมชำระค่ามัดจำ 50,000 บาท
 5. ได้รับจดหมายยืนยันการลงทะเบียน
 6. ชำระค่าเล่าเรียนในส่วนที่เหลือ 

โครงการก่อสร้างขยายอาคารและศูนย์การเรียนรู้

เรามีแผนการขยายอาคารเรียนภายในปี 2566 เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้กว้างขวางมากขึ้นสำหรับการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายอีกด้วย อาทิ

 • พื้นที่สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล
 • ศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด
 • สนามกีฬา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับภาควิชาวิทยาศาสตร์
 • สตูดิโอดนตรี

วัตถุประสงค์:

 • ยกระดับและพัฒนาประสบการณ์และการเรียนรู้ของนักเรียน
 • สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและน่าตื่นเต้น
 • ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการศึกษาภาษาเยอรมันในกรุงเทพฯ
 • สร้างทัศนียภาพให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาวและยั่งยืนให้กับโรงเรียน